Ο σκοπός του Σεμιναρίου «Εκπαίδευση στο Μουσείο» είναι οι εκπαιδευόμενοι:

  • να συνδέσουν σύγχρονες παιδαγωγικές θεωρίες και θεωρίες μάθησης με τη μουσειακή εκπαίδευση
  • να ασκηθούν σε ενεργητικές-βιωματικές μεθόδους εκπαίδευσης στα μουσεία
  • να αξιοποιήσουν τα μουσεία ως ένα πολύτιμο εργαλείο πολιτισμού, μάθησης, ανάπτυξης δεξιοτήτων και εξέλιξης ικανοτήτων.

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι εκπαιδευόμενοι είναι σε θέση να σχεδιάζουν, να τεκμηριώνουν, να εφαρμόζουν και να αξιολογούν ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε μουσεία και χώρους πολιτισμού.

Στα 32 χρόνια πραγματοποίησης του σεμιναρίου έχουν εκπαιδευτεί πάνω από 600 ενήλικοι διαφορετικών ειδικοτήτων. Απόφοιτοί μας στελεχώνουν εκπαιδευτικά τμήματα Μουσείων και πολιτιστικών φορέων, σχολεία και βιβλιοθήκες, Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και Ερευνητικά Κέντρα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Έναρξη κύκλου 2019-2020: Πέμπτη 17 Οκτωβρίου 2019

Διάρκεια εισηγήσεων: Οκτώβριος 2019 – Ιούνιος 2020

Χώροι υλοποίησης: Παιδικό Μουσείο της Αθήνας, άλλα μουσεία, ευρύτεροι μουσειακοί και πολιτιστικοί χώροι.

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου παρέχεται βεβαίωση σπουδών 250 ωρών θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης.

Για περισσότερες πληροφορίες & το κόστος συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο στο 2103312995, Δευτέρα-Παρασκευή 9πμ-6μμ.

Υποβολή αιτήσεων (συνοδευόμενες από σύντομο βιογραφικό): edu@hcm.gr

έως τις 22 Σεπτεμβρίου 2019


*Πρόκειται για το πρώτο οργανωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης ενηλίκων σε θέματα μουσειακής εκπαίδευσης, στην Ελλάδα. Ο σχεδιασμός του στηρίχτηκε στο αντίστοιχο πρόγραμμα του Wheelock College http://www.wheelock.edu/ με την υποστήριξη της Μαίρης Ιατρίδη, καθηγήτριας παιδαγωγικής του Μουσείου.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.