Το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο οργανώνει για 31η χρονιά το σεμινάριο «Εκπαίδευση στο Μουσείο» το οποίο απευθύνεται σε κοινό ενηλίκων

  • Τι ορίζεται ως «μουσείο» και πώς συνδέονται τα μουσεία με την εκπαίδευση;
  • Ποιες είναι οι σύγχρονες εκπαιδευτικές θεωρίες και πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα μουσεία;
  • Πώς μελετάται, οργανώνεται και υλοποιείται ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά στα μουσεία;
  • Πώς επιλέγονται οι θεματικές γύρω από τις οποίες μπορεί να σχεδιαστεί μια εκπαιδευτική επίσκεψη;
  • Ποιες ερμηνευτικές τεχνικές και εκπαιδευτικά εργαλεία μπορούν να αξιοποιηθούν κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης στο μουσείο;

Τα παραπάνω ερωτήματα αποτελούν τον κορμό του προγράμματος σπουδών και διερευνώνται μέσα από βιωματικές και συμμετοχικές διαδικασίες.

Στα 30 χρόνια της πραγματοποίησης του σεμιναρίου «Εκπαίδευση στο Μουσείο» έχουν συμμετάσχει πάνω από 620 ενήλικοι διαφορετικών ειδικοτήτων (εκπαιδευτικοί, εικαστικοί, αρχαιολόγοι, μουσειολόγοι, αρχιτέκτονες, μουσικοί, θεατρολόγοι κ.α).

Απόφοιτοι του σεμιναρίου «Εκπαίδευση στο μουσείο» στελεχώνουν εκπαιδευτικά τμήματα μουσείων και πολιτιστικών φορέων, σχολεία και βιβλιοθήκες, πανεπιστημιακά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

ΚΥΚΛΟΣ 2018-2019

Διάρκεια φοίτησης: 250 ώρες θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης

Χώροι υλοποίησης: Παιδικό Μουσείο της Αθήνας, άλλα μουσεία, ευρύτεροι μουσειακοί και πολιτιστικοί χώροι

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου (θεωρία και πρακτική) παρέχεται βεβαίωση σπουδών.

Υποβολή αιτήσεων (συνοδευόμενες από σύντομο βιογραφικό): ηλεκτρονικώς στο edu@hcm.gr έως την Κυριακή 28 Οκτωβρίου 2018

Έναρξη σεμιναρίου: Πέμπτη 1 Νοεμβρίου 2018

Λήξη σεμιναρίου: Δεκέμβριος 2019

Για περισσότερες πληροφορίες και το κόστος συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 π.μ. έως 5 μ.μ. στο 2103312995.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>