Παιδικές Γιορτές

Αυτήν την περίοδο δεν υλοποιούνται παιδικές γιορτές

Εορταστικά εκπαιδευτικά προγράμματα

Γιόρτασε τα γενέθλιά σου στο Παιδικό Μουσείο της Αθήνας!

Οι παιδικές γιορτές είναι εκπαιδευτικά προγράμματα που έχουν μελετηθεί και διοργανώνονται για τα παιδιά και τις οικογένειές τους με αφορμή τα γενέθλια, την ονομαστική τους εορτή ή κάποιο άλλο ευχάριστο γεγονός. Σκοπός αυτού του τύπου εκπαιδευτικών προγραμμάτων είναι να ανακαλύψουν οι «εορτάζοντες/εορτάζουσες» τα εκθέματα του μουσείου μαζί με τους φίλους τους, να παίξουν και να έχουν την εμπειρία μιας «μουσειακής γιορτής», που θα τους εξοικειώσει ακόμα περισσότερο με την έννοια «μουσείο».