Εκπαίδευση ενηλίκων

Σεμινάριο «Εκπαίδευση στο Μουσείο»

 

Πρόκειται για το πρώτο οργανωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης ενηλίκων σε θέματα μουσειακής εκπαίδευσης, στην Ελλάδα. Ο σχεδιασμός του στηρίχτηκε στο αντίστοιχο πρόγραμμα του Wheelock College http://www.wheelock.edu/ με την υποστήριξη της Μαίρης Ιατρίδη, καθηγήτριας παιδαγωγικής του Μουσείου.


Ο σκοπός του Σεμιναρίου «Εκπαίδευση στο Μουσείο» είναι οι εκπαιδευόμενοι να γνωρίσουν και να εφαρμόσουν σύγχρονες παιδαγωγικές θεωρίες και ενεργητικές- βιωματικές μεθόδους εκπαίδευσης στα μουσεία, έτσι ώστε να αναγνωρίζουν και να αξιοποιούν τα μουσεία ως ένα πολύτιμο εργαλείο πολιτισμού, μάθησης, ανάπτυξης δεξιοτήτων και εξέλιξης ικανοτήτων. Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι εκπαιδευόμενοι είναι σε θέση να σχεδιάζουν, να τεκμηριώνουν, να ερμηνεύουν και να αξιολογούν ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε μουσεία και χώρους πολιτισμού.


Στα 30 χρόνια πραγματοποίησης του σεμιναρίου έχουν εκπαιδευτεί πάνω από 500 ενήλικοι διαφορετικών ειδικοτήτων. Απόφοιτοί μας στελεχώνουν εκπαιδευτικά τμήματα Μουσείων και πολιτιστικών φορέων, σχολεία και βιβλιοθήκες, Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και Ερευνητικά Κέντρα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Έναρξη επόμενου κύκλου: Οκτώβριος 2017

Υποβολή αιτήσεων (συνοδευόμενες από σύντομο βιογραφικό): edu@hcm.gr

Κατεβάστε την αίτηση συμμετοχής από εδώ

Για περισσότερες πληροφορίες και το κόστος συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο ηλεκτρονικώς στο edu@hcm.gr