Εκπαίδευση Ενηλίκων

Σεμινάριο «Εκπαίδευση στο Μουσείο»

 

Πρόκειται για το πρώτο οργανωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης ενηλίκων σε θέματα μουσειακής εκπαίδευσης, στην Ελλάδα. Ο σχεδιασμός του στηρίχτηκε στο αντίστοιχο πρόγραμμα του Wheelock College http://www.wheelock.edu/ με την υποστήριξη της Μαίρης Ιατρίδη, καθηγήτριας παιδαγωγικής του Μουσείου.


Ο σκοπός του Σεμιναρίου «Εκπαίδευση στο Μουσείο» είναι οι εκπαιδευόμενοι να γνωρίσουν και να εφαρμόσουν σύγχρονες παιδαγωγικές θεωρίες και ενεργητικές- βιωματικές μεθόδους εκπαίδευσης στα μουσεία, έτσι ώστε να αναγνωρίζουν και να αξιοποιούν τα μουσεία ως ένα πολύτιμο εργαλείο πολιτισμού, μάθησης, ανάπτυξης δεξιοτήτων και εξέλιξης ικανοτήτων. Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι εκπαιδευόμενοι είναι σε θέση να σχεδιάζουν, να τεκμηριώνουν, να ερμηνεύουν και να αξιολογούν ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε μουσεία και χώρους πολιτισμού.


Στα 32 χρόνια πραγματοποίησης του σεμιναρίου έχουν εκπαιδευτεί πάνω από 600 ενήλικοι διαφορετικών ειδικοτήτων. Απόφοιτοί μας στελεχώνουν εκπαιδευτικά τμήματα Μουσείων και πολιτιστικών φορέων, σχολεία και βιβλιοθήκες, Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και Ερευνητικά Κέντρα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Έναρξη επόμενου κύκλου: Οκτώβριος 2019

Το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο οργανώνει για 32η χρονιά το σεμινάριο ‘’Εκπαίδευση στο Μουσείο’’, το οποίο απευθύνεται σε κοινό ενηλίκων:

  • Τι ορίζεται ως «μουσείο» και πώς συνδέονται τα μουσεία με την εκπαίδευση;
  • Ποιες είναι οι σύγχρονες εκπαιδευτικές θεωρίες και πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα μουσεία;
  • Πώς μελετάται, οργανώνεται και υλοποιείται ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά στα μουσεία;
  • Πώς επιλέγονται οι θεματικές γύρω από τις οποίες μπορεί να σχεδιαστεί μια εκπαιδευτική επίσκεψη;
  • Ποιες ερμηνευτικές τεχνικές και εκπαιδευτικά εργαλεία μπορούν να αξιοποιηθούν κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης στο μουσείο;

Τα παραπάνω ερωτήματα αποτελούν τον κορμό του προγράμματος σπουδών και διερευνώνται μέσα από βιωματικές και συμμετοχικές διαδικασίες.

ΚΥΚΛΟΣ 2019-2020

Διάρκεια φοίτησης: 250 ώρες θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης.

Χώροι υλοποίησης: Παιδικό Μουσείο της Αθήνας, άλλα μουσεία, ευρύτεροι μουσειακοί και πολιτιστικοί χώροι.

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου (θεωρία και πρακτική) παρέχεται βεβαίωση σπουδών.

Υποβολή αιτήσεων (συνοδευόμενες από σύντομο βιογραφικό): edu@hcm.gr

έως τις 22 Σεπτεμβρίου 2019

Έναρξη σεμιναρίου: Οκτώβριος 2019

Λήξη σεμιναρίου: Δεκέμβριος 2020

Για περισσότερες πληροφορίες & το κόστος συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο στο 2103312995, Δευτέρα-Παρασκευή 9πμ-5μμ.

Υποβολή αιτήσεων (συνοδευόμενες από σύντομο βιογραφικό): edu@hcm.gr

Κατεβάστε την αίτηση συμμετοχής από εδώ