Κέντρο Έρευνας και Τεκμηρίωσης

Τι είναι το Κέντρο Έρευνας και Τεκμηρίωσης;

Βασική λειτουργία όλων των μουσείων αποτελεί η έρευνα και η τεκμηρίωση. Έτσι και στο Ελληνικό Παιδικό Μουσείο, από την πρώτη στιγμή της ίδρυσής του, λειτουργεί το Κέντρο Έρευνας & Τεκμηρίωσης.

Αποστολή του είναι αφενός η υποστήριξη όλων των λειτουργιών και τμημάτων του φορέα, αφετέρου η ακαδημαϊκή ερευνητική υποστήριξη του κοινού που το επισκέπτεται και το αξιοποιεί.

Υποστηρίζει την έρευνα σε όλες τις μορφές, ενημερώνεται και ενημερώνει σχετικά με τις δράσεις άλλων φορέων, δημιουργεί επαφές με άτομα και φορείς πολιτισμού και εκπαίδευσης. Τέλος, υποστηρίζει την εκπαίδευση και δια βίου μάθηση τόσο των εργαζόμενων του Ε.Π.Μ., όσο και του υπόλοιπου κοινού. Αποτελεί δηλαδή τον ενδιάμεσο «κρίκο», τον ακαδημαϊκό σύνδεσμο του Ε.Π.Μ. με την κοινωνία γενικότερα.

 

Τομείς

Βιβλιοθήκη

Στη βιβλιοθήκη του Κ.Ε.Τ. περιλαμβάνονται βιβλία για ενηλίκους και παιδιά.

Η βιβλιοθήκη επί του παρόντος βρίσκεται υπό καταγραφή και δεν είναι ανοικτή στο εξωτερικό κοινό.

Αρχείο

Στο αρχείο του Κ.Ε.Τ. περιλαμβάνονται μελέτες εκπαιδευτικών προγραμμάτων διαφόρων θεματικών που πραγματοποιήθηκαν μόνο σε δοκιμαστική μορφή, φυλλάδια και έντυπα από άλλα μουσεία και φορείς πολιτισμού και εκπαίδευσης της Ελλάδας και του εξωτερικού και οπτικοακουστικό υλικό (φωτογραφίες και video) από δράσεις του Ε.Π.Μ.

Το υλικό βρίσκεται υπό καταγραφή και δεν είναι άμεσα διαθέσιμο.

 

Πρακτική άσκηση σπουδαστών και φοιτητών

Το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο με χαρά δέχεται τις αιτήσεις φοιτητών και σπουδαστών που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση στο χώρο του (εκθεσιακός χώρος, τμήμα εκπαιδευτικών προγραμμάτων, διοίκηση, πωλητήρια κλπ). Με την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης παρέχεται βεβαίωση. Ελάχιστη διάρκεια της πρακτικής άσκησης είναι οι 250 ώρες.

Οι περισσότερες διαθέσιμες θέσεις για φοιτητές ΑΕΙ είναι αναρτημένες στο σύστημα ΑΤΛΑΣ https://submit-atlas.grnet.gr/Default.aspx

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 2103312995 (εσωτερικό 109).