Από την ίδρυσή του, το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο αναπτύχθηκε  σε μια κοινότητα ανθρώπων που με κοινό όραμα, δημιουργικότητα και συνέπεια προσφέρει καινοτόμο παιδαγωγικό έργο με άξονα τη μουσειακή εκπαίδευση και αποδέκτες τα παιδιά και όσους ασχολούνται με την ανάπτυξή τους.

Η Ιδρύτρια

Το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο ιδρύθηκε το 1987 στην Αθήνα από μια ομάδα νέων επιστημόνων με πρωτοβουλία της παιδαγωγού, με ειδίκευση στη διδασκαλία των Επιστημών και στην εκπαίδευση στα Μουσεία, Σοφίας Ρωκ-Μελά.
Η Σοφία Ρωκ-Μελά, αφού αποφοίτησε με επαίνους στην ειδικότητα Διδασκαλία και Εκπαίδευση στο Μουσείο, εργάστηκε στο Παιδικό Μουσείο της Βοστόνης κατόπιν συνεργάστηκε με το τμήμα εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Μουσείου Μπενάκη, ώσπου το 1987 ίδρυσε το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο, το πρώτο Παιδικό Μουσείο στην Ελλάδα, του οποίου ήταν και διευθύντρια έως το 1996. Το 2003 ίδρυσε το Βιοτεχνικό Βιομηχανικό Εκπαιδευτικό Μουσείο στο Λαύριο το οποίο και διευθύνει μέχρι σήμερα. Είναι μητέρα δυο παιδιών.

Σοφία Ρωκ-Μελά

Ιδρύτρια

Οι Σύμβουλοι

Το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο αξιοποιεί συμβούλους σε όλους τους τομείς λειτουργίας του. Οι σύμβουλοι είναι εθελοντές και ανήκουν συνήθως στη Γενική Συνέλευση. Συνεργάζονται άμεσα με το ΔΣ.

Χριστίνα Μηλιώνη

Σύμβουλος Διοίκησης & Ανάπτυξης

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο διοικείται από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία, μεταξύ των μελών του για τετραετή θητεία.

Ζαμπέλ Μουρατιάν

Πρόεδρος

Βάσω Κουτσομπίνα

Αντιπρόεδρος

Χριστίνα Φλυτζάνη

Γενική Γραμματέας

Κατερίνα Μπότρος

Ταμίας

Χρήστος Γιακουμόπουλος

Μέλος

Σοφία Ρωκ-Μελά

Μέλος

Σωκράτης Υδραίος

Μέλος

Οι εργαζόμενοι

Το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο επιλέγει σταθερούς συνεργάτες με επαγγελματική εμπειρία που έχουν πίστη και εμπιστοσύνη στο όραμά του ενώ παράλληλα αγκαλιάζουν και αποδέχονται ένθερμα τη δια βίου εκπαίδευση. 
Αναλόγως των έργων που προγραμματίζει να υλοποιήσει το Μουσείο κάθε χρονιά συνεργάζεται επιπλέον των σταθερών ανθρώπων και με πλήθος άλλων επιστημόνων και συμβούλων (ερμηνευτές, ηθοποιούς, ζωγράφους, ψυχολόγους κ.λπ.)

Οι εργαζόμενοι του Ε.Π.Μ. είναι:
Ευαγγελία Μπανάκα, Γραμματεία – Επικοινωνία – Ανάπτυξη
Δήμητρα Καβαλιέρου, Παιχνιδοπωλείο – Προμήθειες – Κτίριο
Ελένη Κάζδαγλη, Λογιστήριο
Φανή Λαμπαδαρίου, Εκπαιδευτικά Προγράμματα – Λειτουργία Εκθεσιακού Χώρου
Αλεξάνδρα Γεωργοπούλου, Κέντρο Έρευνας & Τεκμηρίωσης – Crowdfunding
Ειρήνη Μαντζαβίνου, Υπηρεσίες Κοινού – Υπεύθυνη εορτών
Ρογκάκου Κατερίνα, Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
 

Ερμηνευτές του Τμήματος Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων:

Γαρδούνη Κατερίνα, Ευστρατίου Μαρία-Χριστίνα, Κανάκη Κωνσταντίνα, Μαρκάκη Μαρία, Μερκούρη Μαρία, Μπογέα Αναστασία, Φαναρά Κορίννα