Η φιλοσοφία των εκπαιδευτικών προγραμμάτων

Εκπαιδευτικά Σχολικά Προγράμματα 2022 -2023

ΤΙ ΕΙΝΑΙ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ»;

Ένας εναλλακτικός τρόπος προσέγγισης του μουσείου, μια εκπαιδευτική
διαδικασία που δίνει πρωταγωνιστικό ρόλο στο παιδί και στην ανάπτυξη της
σχέσης του με το μουσείο, ένας συμμετοχικός ερευνητικός τρόπος μάθησης, με
διαθεματική και διεπιστημονική διάσταση. (Ζαμπέλ Μουρατιάν, 1993)

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ε.Π.Μ.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα σχεδιάζονται σύμφωνα με τις ανάγκες και τα
ενδιαφέροντα του κοινού, τις δυνατότητες και τους περιορισμούς του χώρου
και το Διαθεματικό Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών. Είναι αποτέλεσμα
διεπιστημονικής συνεργασίας και διαθεματικής προσέγγισης.

Υλοποιούνται από ερμηνευτές – εκπαιδευτικούς του Μουσείου.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Ελληνικού Παιδικού Μουσείου είναι
σχεδιασμένα έτσι ώστε να συμβάλλουν στην κοινωνική, συναισθηματική και
γνωστική ανάπτυξη του παιδιού ενθαρρύνοντας την κριτική σκέψη, την
πρωτοβουλία, τη δημιουργικότητα και την ανακάλυψη.

Γενικοί στόχοι των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Ε.Π.Μ.

Τα παιδιά:

 • Να εξοικειωθούν τα παιδιά με τον μουσειακό χώρο, το έργο τέχνης, την
  πολιτιστική, τεχνολογική και φυσική κληρονομιά.
 • Να γίνει η επίσκεψη στο Μουσείο μια ευχάριστη εμπειρία
  προσαρμοσμένη στις ανάγκες και δυνατότητες του κοινού.
 • Να εξελιχθούν μέσα από τα εκθέματα του Μουσείου οι ικανότητες των παιδιών για παρατήρηση, πρόβλεψη,
  υπόθεση, γενίκευση, σύγκριση, διάκριση, αξιολόγηση.
 • Να εφοδιαστούν με τρόπους ανεξάρτητης μάθησης και
  μελέτης για επόμενες επισκέψεις.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Ελληνικού Παιδικού Μουσείου σχεδιάζονται
και υλοποιούνται από τους εκπαιδευτικούς του μουσείου, τους «ερμηνευτές».
Ερμηνευτής είναι αυτός που επικοινωνεί με το κοινό ανάλογα με τις
δυνατότητες και τα ενδιαφέροντα του. Ο ερμηνευτής δε διδάσκει, δεν ξεναγεί,
δε μεταδίδει γνώσεις, αλλά βοηθάει το κοινό να ανακαλύψει μόνο του αυτό που
το ενδιαφέρει και να μάθει πώς να μαθαίνει.

ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ Ε.Π.Μ. ΣΗΜΕΡΑ

Με κριτήριο το κοινό

Σας παρουσιάζουμε αναλυτικά τα κατάλληλα σχεδιασμένα προγράμματα για τη χρονιά 2017-2018:

 • Για σχολικές ομάδες
 • Για παιδιά προσχολικής ηλικίας
 • Για μαθητές δημοτικού
 • Στην αγγλική γλώσσα
 • Για άτομα με αναπηρίες*

*Τα εκπαιδευτικά προγράμματα στα μουσεία για ΑμεΑ μπορούν να

– συμβάλλουν στην αποτροπή του αποκλεισμού των συμμετοχικών δραστηριοτήτων
για τα άτομα με αναπηρίες

– βοηθήσουν στην απόκτηση εμπειριών και εκπαιδευτικών διαδικασιών
χρησιμοποιώντας το Μουσείο ως εργαλείο

– αναπτυχθούν οι δημιουργικές «τάσεις» των ατόμων μέσα από το κατάλληλο
προσαρμοσμένο παιχνίδι σε μουσειακούς χώρους