Εκπαιδευτικό έργο “Μαθαίνω ελληνικά …στο μουσείο”

Σκοπός Έργου:

Eνίσχυση της ελληνομάθειας παιδιών προσφύγων / μεταναστών μέσα από εκπαιδευτικές δράσεις, προκειμένου να ανταποκριθούν στην καθημερινή επικοινωνία, τις απαιτήσεις του σχολείου, και, ταυτόχρονα, να κατανοήσουν την ελληνική πραγματικότητα. 

Περιγραφή Προγράμματος:

«Το έργο «Μαθαίνω ελληνικά …στο μουσείο»  υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα διαχείρισης το Σωματείο «Ελληνικό Παιδικό Μουσείο».
To έργο αποσκοπεί στην ενίσχυση της ελληνομάθειας παιδιών προσφύγων / μεταναστών μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα, προκειμένου να ανταποκριθούν στην καθημερινή επικοινωνία και να κατανοήσουν την ελληνική πραγματικότητα καθώς και να συμβάλει στη μείωση του πολιτιστικού κενού που βιώνουν τα συγκεκριμένα παιδιά.

Στον επιστημονικό κλάδο της Διδασκαλίας των Ξένων Γλωσσών τα τελευταία χρόνια προκρίνεται η task-based approach, δηλαδή η διδασκαλία μέσω στοχευμένων δραστηριοτήτων, οι οποίες προσομοιάζουν σε πραγματικές επικοινωνιακές καταστάσεις και δίνουν έμφαση στην επικοινωνιακή λειτουργία της γλώσσας, δηλαδή την εξοικείωση του μαθητή με λεξιλόγιο που χρησιμοποιείται στην καθημερινότητά του.  Τέτοιου είδους δραστηριότητες (tasks), ανάλογα με το γλωσσικό επίπεδο του μαθητή, μπορεί να είναι π.χ. παιχνίδι ρόλων, η εκτέλεση μιας συνταγής μαγειρικής, μια κατασκευή.

Επίσης, το συγκεκριμένο έργο καλείται να συνεισφέρει στην ισότιμη συμμετοχή στα πολιτιστικά αγαθά για όλα τα παιδιά (Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Παιδιού ,1989, Διακήρυξη της Σαλαμάνκα ,UNESCO 1994, Οδηγία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 77/486/ΕΟΚ)

Τα εκθέματα και οι συλλογές του Παιδικού Μουσείου της Αθήνας αποτελούν κατάλληλο περιβάλλον για την υλοποίηση τέτοιων δράσεων, καθώς προσομοιάζουν στον πραγματικό κόσμο, είναι διαδραστικά και ευνοούν την ενεργό συμμετοχή.

Οι επωφελούμενοι είναι  παιδιά πρόσφυγες και μετανάστες (5-15 χρόνων), που ζουν στην Αθήνα και είτε πηγαίνουν σχολείο (σε διαπολιτισμικό ή τυπικό) είτε φιλοξενούνται σε οργανωμένες δομές προσφύγων.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα λαμβάνουν χώρα στο Παιδικό Μουσείο της Αθήνας και συγκεκριμένα στα εκθέματα

«Το ΑΒητάρι της διατροφής»,

«Κουζίνα, ανακαλύπτω τον κόσμο του μπισκότου»,

«Σοφίτα»,

«Γεια σου Πυθαγόρα»

και δεν έχουν οικονομική συμμετοχή ενώ επιδοτείται και μέρος των μεταφορικών εξόδων.

Πρόγραμμα Active citizens fund:
Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 13,5 εκ, χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Περισσότερες πληροφορίες: www.activecitizensfund.gr

Διαχειριστής Επιχορήγησης:

Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.

Σχετικά με το Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του ΕΟΧ:
Η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και η Νορβηγία υπέγραψαν το 1992 Σύμφωνο Συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, δημιουργώντας τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ). Ο Χρηματοδοτικός Μηχανισμός ΕΟΧ, γνωστότερος ως EEA Grants, είναι ένα εργαλείο χρηματοδοτικής ενίσχυσης που δημιουργήθηκε από τις τρεις αυτές χώρες και είναι διαθέσιμο σε 15 χώρες-μέλη της ΕΕ, μεταξύ των οποίων είναι και η Ελλάδα.
Περισσότερες πληροφορίες: www.eeagrants.org /  www.norwaygrants.org


Σχετικά με το Ίδρυμα Μποδοσάκη:
Το Ίδρυμα Μποδοσάκη ιδρύθηκε το 1972 από τον Πρόδρομο – Μποδοσάκη Αθανασιάδη, ο οποίος αποφάσισε να διαθέσει την περιουσία του για την προώθηση της εκπαίδευσης, της υγείας και της προστασίας του περιβάλλοντος. Επιπλέον, το Ίδρυμα υποστηρίζει ΜΚΟ που εργάζονται με κοινωνικά ευπαθείς ομάδες. Το Ίδρυμα Μποδοσάκη έχει βαθιά γνώση του κοινωφελούς μη κερδοσκοπικού τομέα στην Ελλάδα και από τη στιγμή της ίδρυσής του ως σήμερα έχει διαχειριστεί περισσότερα από €450 εκατομμύρια, που έχουν δαπανηθεί δίνοντας έμφαση στη μείωση της ανισότητας των ευκαιριών, στην εκπαίδευση των νέων, στη βελτίωση ιατρικών και ερευνητικών υποδομών και στην προώθηση της προστασίας του περιβάλλοντος.
Δείτε περισσότερα στο www.bodossaki.gr

Σχετικά με το SolidarityNow:
Το SolidarityNow (SN) είναι ένας μη κυβερνητικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 2013 για να ανταποκριθεί στις ανάγκες και να διασφαλίσει τα δικαιώματα των πιο ευπαθών και περιθωριοποιημένων ομάδων, χωρίς διάκριση. Τα κεντρικά γραφεία του οργανισμού βρίσκονται στην Αθήνα, ενώ εκτεταμένες δράσεις
υλοποιούνται στη Θεσσαλονίκη και στην υπόλοιπη χώρα. Όραμα του οργανισμού είναι να βελτιώσει τις ζωές των ανθρώπων και να τους ενδυναμώσει ώστε να διεκδικήσουν μια δικαιότερη κοινωνία χωρίς
αποκλεισμούς. Το όραμα γίνεται πράξη μέσα από τρεις βασικούς στρατηγικούς πυλώνες: α) Προάσπιση της ασφάλειας και προστασίας, β) Υποστήριξη των ευκαιριών βιοπορισμού και της ένταξης στην αγορά εργασίας, γ) Ενίσχυση της ανεξαρτησίας της κοινωνίας των πολιτών και προάσπιση των αξιών μιας ανοιχτής κοινωνίας.
Το SolidarityNow έχει υποστηρίξει μέχρι σήμερα 300.000 ανθρώπους, τόσο μέσω της απευθείας υλοποίησης προγραμμάτων όσο και μέσω δωρεών για την στήριξη δράσεων της κοινωνίας των πολιτών. Μέσω των δωρεών του, το SN έχει μέχρι σήμερα υποστηρίξει οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών για την υλοποίηση 73 προγραμμάτων, συνολικού ύψους 14,4 εκ. ευρώ.
Δείτε περισσότερα https://www.solidaritynow.org/

Υπεύθυνος έργου: Έβελυν Μπανάκα, ebanaka@hcm.gr(+30) 2103312995 ext. 122

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Πιλοτικά εκπαιδευτικά προγράμματα

Ήδη έχει ξεκινήσει η υλοποίηση πιλοτικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων και συγκεκριμένα,

Ομάδες παιδιών ηλικίας 12-15 χρόνων από τη Δομή Φιλοξενίας «Φοίβος» της ΜΚΟ ΖΕΥΞΙΣ

This image has an empty alt attribute; its file name is 1-930x1024.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is IMG-5de3e065f1f445db613f255d3173c68b-V-768x1024.jpg

και Α΄ Δημοτικού από το Διαπολιτισμικό Δημοτικό Σχολείο Π. Φαλήρου

έλαβαν μέρος στα εκπαιδευτικά προγράμματα στο Παιδικό Μουσείο της Αθήνας κατά την περίοδο Φεβρουαρίου – Απριλίου 2022.

Εκπαιδευτικά προγράμματα

Μετά από την ολοκλήρωση των πιλοτικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, κατά την περίοδο Μαΐου – Δεκεμβρίου 2022, συνεχίζεται η υλοποίηση προγραμμάτων με θέμα «Μαθαίνω ελληνικά …στο μουσείο» στο Παιδικό Μουσείο της Αθήνας για ομάδες παιδιών και εφήβων, πρόσφυγες και μετανάστες (5-15 χρόνων) που ζουν στην Αθήνα και είτε πηγαίνουν σχολείο (διαπολιτισμικό ή τυπικό) είτε φιλοξενούνται σε οργανωμένες δομές προσφύγων. 

ομάδα παιδιών από τη μετάδραση