Σχολικά Εκπαιδευτικά Προγράμματα Α’ – ΣΤ’ Δημοτικού

To Ελληνικό Παιδικό Μουσείο έχει σχεδιάσει και προτείνει τη σχολική χρονιά 2021-2022 στους εκπαιδευτικούς τα κάτωθι εκπαιδευτικά προγράμματα που συνδέονται με τους άξονες που έχει θέσει το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων για την ανάπτυξη δεξιοτήτων.