Σχολικά Εκπαιδευτικά Προγράμματα Α’ – ΣΤ’ Δημοτικού

Στο Πολεμικό Μουσείο

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: «Η Ελληνική Επανάσταση»

για μαθητές & μαθήτριες Β έως Δ΄ Δημοτικού

Μια ανάσα πριν τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση οι μαθητές και οι μαθήτριες έχουν τη δυνατότητα να συγκεντρώσουν στοιχεία μέσα από πίνακες, στολές αγάλματα, προτομές, έγγραφα και όπλα, καθώς και να μάθουν για ήρωες και καθημερινούς ανθρώπους, που έζησαν εκείνη την εποχή.

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: «Ιστορικοί στο Μουσείο»

για μαθητές & μαθήτριες Ε΄& ΣΤ΄ Δημοτικού

Οι μαθητές και οι μαθήτριες θέτουν ερευνητικά ερωτήματα για την Ελληνική Επανάσταση, γίνονται ιστορικοί στο μουσείο, εφοδιάζονται με τρόπους ανεξάρτητης παρατήρησης εκθεμάτων συλλέγοντας στοιχεία και αναλύοντας προβλήματα. Στο τέλος,  ι δημιουργούν το βιβλίο ιστορίας της τάξης τους για τη συγκεκριμένη ιστορική περίοδο.

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: «Διαδρομές στην ιστορία»

για μαθητές & μαθήτριες Γ΄ έως ΣΤ΄ Δημοτικού

Οι μαθήτριες και οι μαθητές πραγματοποιώντας ένα ταξίδι στον χρόνο φωτίζουν στιγμές της ιστορίας.  Μέσα από την περιήγησή τους παρατηρούν εργαλεία της προϊστορικής εποχής, μετρούν το μήκος της σάρισας των αρχαίων Μακεδόνων,  ανακαλύπτουν τρόπους προστασίας και άμυνας της Βασιλεύουσας και  αντιλαμβάνονται την τεχνική των μπουρλότων. Το ταξίδι ολοκληρώνεται με μια  «πτήση» από το 1940 στο σήμερα.

Περίοδος υλοποίησης προγραμμάτων: Οκτώβριος 2019- Μάιος 2020

Ημέρα: Τετάρτη

Ώρες διεξαγωγής: Α΄ βάρδια   9:15 – 10:45 & Β΄ βάρδια  11:00 – 12:30

Αριθμός μαθητών:      έως 50 (δύο σχολικά τμήματα)

Οικονομική συμμετοχή: 5 ευρώ ανά μαθητή / μαθήτρια