Σχολικά Εκπαιδευτικά Προγράμματα Α’ – ΣΤ’ Δημοτικού

To Ελληνικό Παιδικό Μουσείο έχει σχεδιάσει και προτείνει τη σχολική χρονιά 20232024

στους εκπαιδευτικούς Νηπιαγωγείων & Δημοτικών Σχολείων

τα κάτωθι εκπαιδευτικά προγράμματα που συνδέονται με τους άξονες που έχει θέσει

το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού για την ανάπτυξη δεξιοτήτων.