Πληροφορίες Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Ημέρες & ώρες διεξαγωγής: Τρίτη  09:30-10:30 & 11:00 – 12:00

Οικονομική συμμετοχή: 5,00 ευρώ για κάθε παιδί & ενισχύει τους σκοπούς του Ελληνικού Παιδικού Μουσείου.

Πληροφορίες και κρατήσεις: 2103312995, e-mail: info@hcm.gr