Το πρόγραμμα “MuseumAR Storifying An Augmented Future for Museums” (*) ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2021 και θα ολοκληρωθεί τον Μάρτιο του 2023 με στόχο την ενδυνάμωση μουσείων και πολιτιστικών οργανισμών ώστε να υιοθετήσουν καινοτόμα τεχνολογικά εργαλεία που θα προσελκύουν μεγαλύτερο αριθμό κοινού καθώς και στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των μουσείων και των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων προωθώντας ψηφιακά εργαλεία (ΑR και VR) και εφαρμογές που μπορούν να φέρουν ένα νέο παράδειγμα εργασίας και μια ουσιαστική αλλαγή.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, στις 13 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε στο Παιδικό Μουσείο της Αθήνας τρίωρη εκπαιδευτική συνάντηση δημιουργίας εμπειριών επαυξημένης πραγματικότητας με πεδίο εφαρμογής τον μουσειακό χώρο για επαγγελματικές μουσείων και εκπαιδευτές ενηλίκων στον χώρο του πολιτισμού.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι συμμετέχοντες  είχαν την ευκαιρία να ανακαλύψουν τις βασικές έννοιες που συνδέονται με τη χρήση της επαυξημένης πραγματικότητας, παραδείγματα αξιοποίησης στην εκπαιδευτική πρακτική διαφορετικών τύπων μουσείων και να δημιουργήσουν βήμα-βήμα τη δική τους εμπειρία επαυξημένης πραγματικότητας.

Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί και πάλι στις 28 Φεβρουαρίου για νέα ομάδα συμμετεχόντων/συμμετεχουσών.

Πληροφορίες για το έργο μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα https://museumar.eu

(*) Συντονιστής του έργου είναι το Ίδρυμα Ρίτας και Κώστα Σεβέρη από την Κύπρο και εταίροι οι: Center for the Advancement οf Research & Development in Educational Technology (CARDET) από την Κύπρο, Ευρωπαϊκό Οργανισμό Παιδικών Μουσείων HANDS ON! International, Alchemilla Società cooperativa sociale (ASC) από την Ιταλία, Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας (ΚΜΟΠ) & Ελληνικό Παιδικό Μουσείο από την Ελλάδα.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή αυτού του περιεχομένου δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.