Το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο (ΕΠΜ) υλοποιεί για έβδομη συνεχή σχολική χρονιά το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Είναι αυτό τέχνη;».

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές & μαθήτριες Γ΄ Γυμνασίου,  ολοκληρώνεται σε δύο (2) συναντήσεις διάρκειας 1 ώρας και 45 λεπτών η καθεμία και πραγματοποιείται μέσα στη σχολική τάξη από τους ερμηνευτές του Ελληνικού Παιδικού Μουσείου.

Στόχοι του προγράμματος είναι οι μαθητές & οι μαθήτριες

  • να προσεγγίσουν τη σύγχρονη τέχνη με βιωματικό τρόπο,
  • να εξοικειωθούν με σύγχρονα καλλιτεχνικά ρεύματα και εκπροσώπους τους
  • να αναπτύξουν πολλαπλούς, προσωπικούς και συλλογικούς τρόπους προσέγγισης του έργου τέχνης
  • να αναγνωρίσουν την τέχνη ως μέσο προσωπικής έκφρασης και ανάδειξης κοινωνικών προβληματισμών

Το πρόγραμμα έχει λάβει εγκρίσεις από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων: Αρ. Πρ. Φ13.1/126492/Δ2-29-7-2016, Αρ.Πρ. Φ13.1/207396/Δ2-28-11-2017, Αρ. Πρ. 7123/Δ7-17-1-2019, Αρ. Πρ. Φ.1/ΣΔ/150577/Δ7 – 27-09-2019

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί από το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο και τον Πολιτιστικό & Αναπτυξιακό Οργανισμό κοινής ωφέλειας ΝΕΟΝ,υλοποιείται από το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο και δεν έχει οικονομική συμμετοχή.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.