Τον Σεπτέμβριο ξεκινά ένα Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για άτομα 65+ διάρκειας έξι μηνών με θέμα «Βοηθός Ερμηνευτή στο Μουσείο», μία πρωτοβουλία του Ελληνικό Παιδικό Μουσείο / Hellenic Children’s Museum και της Antama !

Σκοπός του προγράμματος είναι η εξοικείωση ενηλίκων 65+ με τη μουσειακή εκπαίδευση και η συμμετοχή τους σε σε εθελοντικά προγράμματα μουσείων, ως βοηθοί ερμηνευτών.

Οι επιμέρους στόχοι του προγράμματος είναι οι ενήλικες 65+:

  • να εφοδιαστούν με τρόπους ερμηνείας και συνεργασίας με το κοινό των μουσείων
  • να καταρτιστούν σε παιδαγωγικές θεωρίες μάθησης που μπορούν να εφαρμοστούν στα μουσεία
  • να αξιοποιήσουν τα μουσεία ως ένα πολύτιμο εργαλείο πολιτισμού, μάθησης, ανάπτυξης δεξιοτήτων και εξέλιξης ικανοτήτων,
  • να εξοικειωθούν με πρακτικές εθελοντικής προσφοράς
  • να παραμείνουν κοινωνικά ενεργοί και να ενισχυθούν οι διαγενεακές σχέσεις, μέσω της αλληλεπίδρασης των γενεών στα προγράμματα του Ελληνικού Παιδικού Μουσείου

Τι θα αποκομίσουν οι συμμετέχοντες εκπαιδευόμενοι 65+;

  • θα αποκτήσουν καινούριες δεξιότητες,
  • θα αλληλεπιδράσουν με παιδιά και οικογένειες, δημιουργώντας σχέσεις που φέρνουν διαφορετικές γενιές κοντά,
  • θα έρθουν σε επαφή με νέους ανθρώπους και θα δημιουργήσουν νέες φιλίες

Παράλληλα, τα παιδιά που είτε επισκέπτονται το Μουσείο είτε συμμετέχουν σε εκπαιδευτικό του πρόγραμμα θα βιώσουν τη χαρά της αλληλεπίδρασης με ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας, που θα τους μεταφέρουν τις δικές τους εικόνες, ιστορίες, εμπειρίες σχετικές με τις θεματικές των εκθεμάτων του Μουσείου και των εκπαιδευτικών του προγραμμάτων.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
• 20 ώρες ομαδικής θεωρητικής εκπαίδευσης (1 δίωρο/εβδομάδα για 10 εβδομάδες)
• 6 ώρες ατομικής πρακτικής άσκησης
• Αξιολόγηση & συμμετοχή στο εθελοντικό πρόγραμμα του Ελληνικού Παιδικού Μουσείου


Προϋποθέσεις συμμετοχής:
Οι υποψήφιοι να είναι ηλικίας 65+ ετών, να έχουν βασικές γνώσεις χρήσης Η/Υ (email, internet) καθώς και διάθεση επαφής και διάδρασης με παιδιά & ενήλικες.


*  Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα παρέχεται δωρεάν και πραγματοποιείται με την υποστήριξη του

“ΤΙΜΑ Κοινωφελούς Ιδρύματος”

Δήλωση συμμετοχής: https://docs.google.com/…/1FAIpQLSevDVzXQdu…/viewform…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.