Το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο οργανώνει για 36 η χρονιά το σεμινάριο “Εκπαίδευση στο Μουσείο” το οποίο απευθύνεται σε κοινό ενηλίκων.

  • Τι ορίζεται ως «μουσείο» και πώς συνδέονται τα μουσεία με την εκπαίδευση; Ποιες είναι οι σύγχρονες παιδαγωγικές θεωρίες και πώς μπορούν να αξιοποιηθούν στα μουσεία; Πώς μελετάται, σχεδιάζεται, οργανώνεται και υλοποιείται ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα στα μουσεία; Τι είναι ερμηνεία και ποιες ερμηνευτικές τεχνικές και εκπαιδευτικά εργαλεία μπορούν να αξιοποιηθούν κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης στο μουσείο; Ελάτε να διερευνήσουμε τα παραπάνω ερωτήματα παρέα και να ανακαλύψουμε τις απαντήσεις, μέσα από ένα βιωματικό σεμινάριο 200 ωρών όπου η εκπαίδευση στο μουσείο παίρνει -και φέρνει-… ζωή!

Σκοπός του σεμιναρίου «Εκπαίδευση στο Μουσείο» είναι οι εκπαιδευόμενοι μέσα από βιωματικές και συμμετοχικές διαδικασίες :

  • να συνδέσουν σύγχρονες παιδαγωγικές θεωρίες και θεωρίες μάθησης με τη μουσειακή εκπαίδευση
  • να ασκηθούν σε ενεργητικές-βιωματικές μεθόδους εκπαίδευσης στα μουσεία
  • να αξιοποιήσουν τα μουσεία ως ένα πολύτιμο εργαλείο πολιτισμού, μάθησης, ανάπτυξης δεξιοτήτων και εξέλιξης ικανοτήτων.

Πρόκειται για το πρώτο οργανωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης ενηλίκων σε θέματα μουσειακής εκπαίδευσης, στην Ελλάδα. Ο σχεδιασμός του στηρίχτηκε στο αντίστοιχο πρόγραμμα του Wheelock College http://www.bu.edu/wheelock/ με την υποστήριξη της Μαίρης Ιατρίδη, καθηγήτριας παιδαγωγικής του Μουσείου.

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι εκπαιδευόμενοι είναι σε θέση να σχεδιάζουν, να τεκμηριώνουν, να εφαρμόζουν και να αξιολογούν ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε μουσεία και χώρους πολιτισμού.

Στα 36 χρόνια πραγματοποίησης του σεμιναρίου έχουν εκπαιδευτεί πάνω από 650 ενήλικοι διαφορετικών ειδικοτήτων (εκπαιδευτικοί, εικαστικοί, αρχαιολόγοι, μουσειολόγοι, αρχιτέκτονες, μουσικοί, θεατρολόγοι κ.α). Απόφοιτοί μας στελεχώνουν εκπαιδευτικά τμήματα Μουσείων και πολιτιστικών φορέων, σχολεία και βιβλιοθήκες, Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και Ερευνητικά Κέντρα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

ΚΥΚΛΟΣ 2023-2024

Διάρκεια φοίτησης: 200 ώρες θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης

Χώροι υλοποίησης: Παιδικό Μουσείο της Αθήνας, άλλα μουσεία, ευρύτεροι μουσειακοί και πολιτιστικοί χώροι

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου (θεωρία και πρακτική) παρέχεται βεβαίωση σπουδών.

Υποβολή αιτήσεων

(συνοδευόμενες από σύντομο βιογραφικό)         : Ηλεκτρονικώς στο [email protected] έως την Πέμπτη 5/10/2023

Έναρξη εισηγήσεων                                                    : Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2023                                      

Διάρκεια εκπαίδευσης                                                : Οκτώβριος 2023 – Ιούνιος 2024

Για περισσότερες πληροφορίες, το κόστος συμμετοχής και τυχόν διευκρινήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν e-mail στη διεύθυνση [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.