Το πρόγραμμα “MuseumAR Storifying An Augmented Future for Museums” (*) ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2021 και θα ολοκληρωθεί τον Μάρτιο του 2023 με στόχο την ενδυνάμωση μουσείων και πολιτιστικών οργανισμών ώστε να υιοθετήσουν καινοτόμα τεχνολογικά εργαλεία που θα προσελκύουν μεγαλύτερο αριθμό κοινού καθώς και στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των μουσείων και των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων προωθώντας ψηφιακά εργαλεία (ΑR και VR) και εφαρμογές που μπορούν να φέρουν ένα νέο παράδειγμα εργασίας και μια ουσιαστική αλλαγή.

Στο πλαίσιο του προγράμματος θα πραγματοποιηθούν οι εξής δράσεις:

  • Ανάπτυξη Προγράμματος Σπουδών και Εκπαιδευτικού Υλικού
  • Ανάπτυξη ενός ψηφιακού εγχειριδίου με ιστορίες Επαυξημένης Πραγματικότητας
  • Σχεδιασμός και υλοποίηση πέντε Μαζικών Ανοιχτών Διαδικτυακών Μαθημάτων (ΜΟΟC) για την προώθηση της ψηφιακής πολιτιστικής κληρονομιάς

Στις 30 Δεκεμβρίου 2022 και στις 5 Ιανουαρίου 2023 πραγματοποιήθηκε συνάντηση των εταίρων με θέμα την πιλοτική διαμορφωτική αξιολόγηση της πλατφόρμας των ανοιχτών διαδικτυακών μαθημάτων.

Στο πλαίσιο της συνάντησης διερευνήθηκαν τα εξής:

– κατά πόσο η πλοήγηση στην πλατφόρμα είναι φιλική προς τους χρήστες

– αν το περιεχόμενο όπως έχει αυτό δομηθεί παροτρύνει τον εκπαιδευόμενο/εκπαιδευόμενη να ολοκληρώσει τη διαδικασία παρακολούθησης των μαθημάτων και 

– αν το παρεχόμενο εκπαιδευτικό υλικό καλύπτει επαρκώς τη διαπραγματευόμενη θεματική

Σε συνέχεια της συνάντησης, θα πραγματοποιηθούν οι κατάλληλες διορθωτικές και διαρθρωτικές αλλαγές.

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται στο τέλος του Φεβρουαρίου οπότε και κάθε ενδιαφερόμενος θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει τα μαθήματα.

Πληροφορίες για το έργο μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα https://museumar.eu

(*) Συντονιστής του έργου είναι το Ίδρυμα Ρίτας και Κώστα Σεβέρη από την Κύπρο και εταίροι οι: Center for the Advancement οf Research & Development in Educational Technology (CARDET) από την Κύπρο, Ευρωπαϊκό Οργανισμό Παιδικών Μουσείων HANDS ON! International, Alchemilla Società cooperativa sociale (ASC) από την Ιταλία, Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας (ΚΜΟΠ) & Ελληνικό Παιδικό Μουσείο από την Ελλάδα.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή αυτού του περιεχομένου δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.