Το Σωματείο «Ελληνικό Παιδικό Μουσείο» διοργανώνει από την ίδρυσή του το σεμινάριο ενηλίκων «Εκπαίδευση στο Μουσείο». Σκοπός του είναι οι εκπαιδευόμενοι:

  • να συνδέσουν σύγχρονες παιδαγωγικές θεωρίες και θεωρίες μάθησης με τη μουσειακή εκπαίδευση
  • να ασκηθούν σε ενεργητικές-βιωματικές μεθόδους εκπαίδευσης στα μουσεία
  • να αξιοποιήσουν τα μουσεία ως ένα πολύτιμο εργαλείο πολιτισμού, μάθησης, ανάπτυξης δεξιοτήτων και εξέλιξης ικανοτήτων.

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι εκπαιδευόμενοι είναι σε θέση να σχεδιάζουν, να τεκμηριώνουν, να εφαρμόζουν και να αξιολογούν ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε μουσεία και χώρους πολιτισμού.

Στα 35 χρόνια πραγματοποίησης του σεμιναρίου έχουν εκπαιδευτεί πάνω από 600 ενήλικοι διαφορετικών ειδικοτήτων. Απόφοιτοί μας στελεχώνουν εκπαιδευτικά τμήματα Μουσείων και πολιτιστικών φορέων, σχολεία και βιβλιοθήκες, Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και Ερευνητικά Κέντρα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Το σεμινάριο είναι βιωματικό και συνδιαμορφώνεται με τη συμμετοχή της ομάδας. Περιλαμβάνει θεωρητικό και πρακτικό μέρος. Είναι οργανωμένο σε τρεις αυτόνομους και συμπληρωματικούς κύκλους. Κάθε κύκλος ολοκληρώνεται σε 12 συναντήσεις. Αναλυτικότερα:

O Γ ΚΥΚΛΟΣ του Σεμιναρίου: “Βασικές αρχές εκπαίδευσης στο μουσείο: Το μουσείο, εκτός των τειχών του”, ξεκινά την Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2022.

Περίοδος: Οκτώβριος – Δεκέμβριος 

Κάθε Τρίτη 18:00-21:00 και ενδιάμεσα 2 Σάββατα 11:00-14:00 

Α ΚΥΚΛΟΣ – ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ: Ιανουάριος 2023

Βασικές αρχές της εκπαίδευσης στο μουσείο: Σχεδιασμός εκπαιδευτικού προγράμματος

Περίοδος: Ιανουάριος – Μάρτιος 

Β ΚΥΚΛΟΣ

Βασικές αρχές της εκπαίδευσης στο μουσείο: Τεχνικές ερμηνείας εκπαιδευτικού προγράμματος

Περίοδος: Απρίλιος – Ιούνιος 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τον Γ  ΚΥΚΛΟ έως την Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2022 στο[email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.