Το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο (Ε.Π.Μ.) με χαρά σας ενημερώνει για την ψηφιακή εφαρμογή «Το παιχνίδι των γραμμάτων». Πρόκειται για ψηφιακή μεταφορά και εναλλακτική αξιοποίηση του εκθέματος «Το μουσείο των γραμμάτων» με σκοπό την εξοικείωση των παιδιών με το ελληνικό αλφάβητο, την πρώτη γραφή και ανάγνωση.

Παίζοντας στην εφαρμογή, μικροί αλλά και μεγαλύτεροι μπορούν να δημιουργήσουν το δικό τους έργο, μία ψηφιακή κάρτα με θέμα ένα γράμμα του ελληνικού αλφαβήτου.

Αναλυτικότερα, μπορούννα σχεδιάσουν το γράμμα που έχουν επιλέξει χρησιμοποιώντας μολύβι, μαρκαδόρο, πινέλο σε διαφορετικά χρώματα

– να  απεικονίσουν μία ιδέα ή ένα αντικείμενο που να σχετίζεται με το γράμμα τους

– να προσθέσουν λέξεις και φράσεις

– να επιλέξουν ένα από τα 100 αντικείμενα των συλλογών του Μουσείου που παρουσιάζονται σε φωτογραφία ανά γράμμα

– να προσθέσουν κάποια δική τους εικόνα αντικειμένου που η ονομασία του να αρχίζει από το γράμμα που έχουν επιλέξει.

Δίπλα σε κάθε ένα από τα 100 αντικείμενα που έχουν επιλεχθεί από τις συλλογές του Ε.Π.Μ. εμφανίζεται η ονομασία τους στα ελληνικά, αραβικά, τουρκικά, φαρσί, στη γραφή Braille και στην ελληνική νοηματική γλώσσα.

Όταν κάποιος ολοκληρώσει το έργο του έχει τη δυνατότητα να το αποθηκεύσει, να το στείλει σε φίλους και γνωστούς ή στο Μουσείο σημειώνοντας λίγα λόγια για αυτό, να προχωρήσει στη δημιουργία ενός νέου έργου.

Ανακαλύψτε την ψηφιακή εφαρμογή στο https://www.hcm.gr/ και στείλτε τα έργα σας στο Ε.Π.Μ.

Η μελέτη και ο σχεδιασμός της ψηφιακής εφαρμογής έγινε με την επιχορήγηση και αιγίδα

από το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.