To Ελληνικό Παιδικό Μουσείο είναι ένας από τους 6 εταίρους που υλοποιούν το ευρωπαϊκό έργο «Ed.G.E: Εκπαίδευση σε αγόρια και κορίτσια για την ισότητα των φύλων»

Το Ed.G.E στοχεύει στην εκπαίδευση και την ευαισθητοποίηση των κοριτσιών και των αγοριών σχετικά με την ισότητα των φύλων και την έμφυλη βία.

Αριθμός συμφωνίας: 856806

Χρηματοδότηση: REC Διάρκεια: 10/2019-09/2021

Πρόκληση

Η έμφυλη βία, η οποία επηρεάζει κυρίως τις γυναίκες, αποτελεί σοβαρή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έρευνα του Ευρωβαρόμετρου έδειξε πως, αν και οι πράξεις βίας λόγω φύλου θεωρούνται μη αποδεκτές μεταξύ των Ευρωπαίων, εξακολουθούν να υφίστανται σε μεγάλο βαθμό (το 74% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι η ενδοοικογενειακή βία εναντίον γυναικών είναι συχνό φαινόμενο στη χώρα τους).

Σύμφωνα με έκθεση του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε., από την ηλικία των 15, μία στις τρεις γυναίκες στην Ε.Ε. έχει βιώσει φυσική ή σεξουαλική βία ή και τα δύο. Τα στοιχεία αυτά καταδεικνύουν την ανάγκη να υπάρξει πιο συντονισμένη δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την πρόληψη και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας. 

Καινοτομία

Αναπτύσσοντας καινοτόμες μεθόδους, όπως online παιχνίδια και εφαρμογές βασισμένες στην τέχνη καθώς και τη συμμετοχή παιδικών μουσείων και σχολείων, το ευρωπαϊκό έργο Ed.G.E. έχει ως στόχο να επιμορφώσει και να ευαισθητοποιήσει τα αγόρια και τα κορίτσια πάνω στην ισότητα των φύλων και την έμφυλη βία.

Δράσεις

Αξιολόγηση των αναγκών και προσδιορισμός των τεχνικών που βασίζονται στον πολιτισμό

Θα διεξαχθεί βιβλιογραφική έρευνα και έρευνα πεδίου, α) για την αξιολόγηση των γνώσεων που έχουν κορίτσια και αγόρια σχολικής ηλικίας όσον αφορά στην κατανόηση των προτύπων για τα φύλα, την ισότητα των φύλων, τις διακρίσεις λόγω φύλου και τη βία, τη στάση τους, τα στερεότυπα σχετικά με τη βία των φύλων και β) για τον προσδιορισμό των καταλληλότερων τεχνικών και πρακτικών που βασίζονται στον πολιτισμό για την εκπαίδευσή τους σχετικά με την ισότητα των φύλων.

Ανάπτυξη εκπαιδευτικών μεθόδων με βάση την τέχνη

Στο πλαίσιο του έργου, θα αναπτυχθούν εκπαιδευτικές μέθοδοι, που θα έχουν στόχο να επιμορφώσουν και να ευαισθητοποιήσουν τα παιδιά σχετικά με τα φυλετικά πρότυπα, την ισότητα των φύλων και την έμφυλη βία, μέσω της χρήσης σύγχρονων μορφών δημιουργικής πολιτιστικής έκφρασης, συνδυασμένων με εκπαίδευση.

Διαδραστικά εργαλεία εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης

θα αναπτυχθούν διαδραστικά εργαλεία για την εκπαίδευση κοριτσιών και αγοριών σχετικά με την ισότητα των φύλων και την πρόληψη της έμφυλης βίας, συμπεριλαμβανομένων εφαρμογών (app) με βάση την τέχνη και τον πολιτισμό.

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για εκπαιδευτικούς και μουσεία

Θα σχεδιαστεί εκπαιδευτικό πρόγραμμα για καθηγητές, μουσεία και άλλους επαγγελματίες της εκπαίδευσης και εθελοντές, σχετικά με τους τρόπους χρήσης των ανωτέρω εκπαιδευτικών εργαλείων. Το πρόγραμμα αυτό θα είναι διαθέσιμο και στο διαδίκτυο. Θα πραγματοποιηθούν επίσης workshops με τη συμμετοχή των παραπάνω εμπλεκομένων σε Ελλάδα, Ιταλία, Κύπρο και Μεγάλη Βρετανία.

Πιλοτικές δράσεις σε σχολεία και μουσεία

Οι εκπαιδευτικές μέθοδοι που θα αναπτυχθούν με βάση την τέχνη θα εφαρμοστούν πιλοτικά σε μουσεία, ενώ οι εκπαιδευτικές δράσεις θα υλοποιηθούν σε πέντε σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου: https://www.genderequality-edge.eu/

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή αυτού του περιεχομένου δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.

Εταίροι του Έργου

ΚΜΟΠ – Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας
(Συντονιστής έργου)

CARDET (Κύπρος)

Discover Children’s Story Centre (Ηνωμένο Βασίλειο)

Hands On! International Association of Children in Museums (Αυστρία)

Alchemilla Cooperativa Sociale (Ιταλία)

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο (Ελλάδα)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.