Ένα πρόγραμμα Erasmus+ που στοχεύει στην ενδυνάμωση των μουσείων και πολιτιστικών οργανισμών ώστε να υιοθετήσουν καινοτόμα τεχνολογικά εργαλεία που θα προσελκύουν μεγαλύτερο αριθμό κοινού και θα τους παρουσιάσουν τις συλλογές τους.

Grant Agreement Number: 2020-1-CY01-KA227-ADU-082737

Χρηματοδότηση: Erasmus+        Διάρκεια: 01/03/2021 – 28/02/2023

Πρόκληση

Η παγκόσμια κρίση υγεία με τις τεράστιες επιπτώσεις της σε όλες τις πτυχές της ζωής έκανε ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη για ψηφιακή μετάβαση των οργανισμών, των ιδρυμάτων και της βιομηχανίας. Ειδικά, στον τομέα του Πολιτισμού, η πανδημία του κορονοϊού είχε και θα έχει μία άνευ προηγουμένου επιρροή στα μουσεία και τα πολιτιστικά ιδρύματα σε όλον τον κόσμο. Τα πολιτιστικά ιδρύματα σαν κολόνες του πολιτιστικού τομέα χρειάζεται να κάνουν βήματα προς την ψηφιοποίηση των εργασιών τους και να επαναδιαμορφώσουν τον τρόπο που προσελκύουν και εμπλέκουν τους επισκέπτες τους. Συγκεκριμένα, τα μουσεία και τα πολιτιστικά ιδρύματα χρειάζεται να υιοθετήσουν καινοτόμες τεχνολογίες ώστε να επαναδιαμορφώσουν τον τρόπο διεξαγωγής των εργασιών τους αναβαθμίζοντας την εμπειρία που προσφέρουν στο κοινό τους και να ενισχύσουν την ικανότητά τους να προσελκύουν τις νεότερες γενιές. Ειδικότερα, η υιοθέτηση της επαυξημένης και της εικονικής πραγματικότητας που χρησιμοποιείται για να εισάγει τη διαδραστική αφήγηση ιστοριών για την παρουσίαση των συλλογών των μουσείων αποτελεί μια μοναδική προοπτική για τη νέα εποχή. Συνεπώς, τα μουσεία χρειάζεται να κάνουν σημαντικές προσπάθειες ώστε να εισάγουν εργαλεία και εφαρμογές επαυξημένης και εικονικής πραγματικότητας στις εργασίες τους καθώς και να εκπαιδεύσουν το υπάρχον αλλά και μελλοντικό προσωπικό τους στη χρήση τους.

Καινοτομία

Στόχος του προγράμματος MuseumAR είναι να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ των μουσείων και των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων προωθώντας ψηφιακά εργαλεία (ΑR και VR) και εφαρμογές που μπορούν να φέρουν ένα νέο παράδειγμα εργασίας και μια ουσιαστική αλλαγή.

Δράσεις

Επαυξημένη Πραγματικότητα και Μάθηση στα Μουσεία Πρόγραμμα Σπουδών και Εκπαιδευτικό Υλικό

Στο πλαίσιο αυτής της δράσης, θα δημιουργηθεί ένα πρόγραμμα σπουδών που θα παρέχει εφόδια στους συμμετέχοντες εκπαιδευτές, επαγγελματίες μουσείων, καλλιτέχνες κλπ. ώστε να εξελίξουν τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους και να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους γύρω από την επαυξημένη πραγματικότητα και την πολιτιστική γνώση και θα τους παρέχει τα απαραίτητα εργαλεία ώστε να ανταπεξέλθουν σε αυτές τις προκλήσεις που ο τομέας του πολιτισμού, των μουσείων και των καλλιτεχνών αντιμετωπίζει. Αυτό το πρόγραμμα σπουδών θα σχεδιαστεί έτσι ώστε να συμπληρώσει τα κενά και να προσθέσει αξία στον χώρος της πολιτιστικής κληρονομιάς και της εκπαίδευσης ενηλίκων. Επίσης, θα περιέχει μια λίστα με όλα τα διαθέσιμα ψηφιακά εργαλεία για τη χρήση της Επαυξημένης Πραγματικότητας, σχετικό λογισμικό πρόγραμμα και σχέδια εργασίας και σενάρια συναφή με το έργο του πολιτιστικού τομέα.

Ένα ψηφιακό εγχειρίδιο με ιστορίες Επαυξημένης Πραγματικότητας

Ο σκοπός αυτού του ψηφιακού εγχειριδίου είναι να προσφέρει στους εκπαιδευτές και στους επαγγελματίες μουσείων την κατάλληλη εκπαίδευση και υποστήριξη ώστε να σχεδιάσουν, να αναπτύξουν και να χρησιμοποιήσουν δραστηριότητες Επαυξημένης Πραγματικότητας στις διδακτικές πρακτικές τους και στην εργασία τους.

Μαζικό Ανοιχτό Διαδικτυακό Μάθημα (ΜΟΟC) για την προώθηση της ψηφιακής πολιτιστικής κληρονομιάς

Πρόκειται για 5 διαδικτυακά μαθήματα που θα σχεδιαστούν για μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων και στα οποία μπορεί να εγγραφεί όποιος το επιθυμεί. Η δράση θα αναπτυχθεί με βάση τη συμμετοχική μάθηση. Κάποιες από τις αρχές σχεδιασμού της δράσης είναι οι εξής:

Εκμάθηση με χρήση της έρευνας και τη μέθοδο της επίλυσης προβλημάτων

Χρήση πολλαπλών τρόπων μάθησης

Παρουσίαση του περιεχομένου σε μικρά τμήματα ώστε να υπάρχει η δυνατότητα αφομοίωσης

Προώθηση του αυτοστοχασμού μέσα από την πρόβλεψη παροχής υποστήριξης και καθοδήγησης

Διάθεση ιστοριών και μελετών περιπτώσεων

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή αυτού του περιεχομένου δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.

Εταίροι του Έργου

Costas & Rita Severis Foundation (Cyprus)
CARDET (Cyprus)
Hands On! Internationale Vereinigung Fur Kinder in Museen (Austria)
Alchemilla Societa cooperativa sociale (Italy)
KMOP – Social Action and Innovation Centre (Greece)
Hellenic Children’s Museum (Greece)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.