ΚΙΝΗΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

Πρόκειται για ένα καινοτόμο πρόγραμμα μουσειακής εκπαίδευσης που στηρίζεται στις συνεργασίες με άτομα και φορείς σε όλη την Ελλάδα και δίνει την ευκαιρία σε όλα τα παιδιά να έχουν πρόσβαση στις συλλογές, τα εκπαιδευτικά προγράμματα και τα εκθέματα του Ελληνικού Παιδικού Μουσείου.

Περισσότερες πληροφορίες.

Το Κινητό Μουσείο είναι ένα όχημα που μεταφέρει τη φιλοσοφία και το εκπαιδευτικό έργο του Ε.Π.Μ.
Η μελέτη, ο σχεδιασμός και το ταξίδι των δύο πρώτων χρόνων 2013-2014 πραγματοποιήθηκαν με την ευγενική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.
Το Κινητό Μουσείο ταξίδεψε σε 30 προορισμούς της ελληνικής περιφέρειας, με τη συνεργασία των τοπικών φορέων κάθε περιοχής.
Και το ταξίδι συνεχίζεται…

Comments are closed.