ΜΟΥΣΕΙΟΣΚΕΥΕΣ

Οι μουσειοσκευές του Ελληνικού Παιδικού Μουσείου είναι εκπαιδευτικά κουτιά σχεδιασμένα σύμφωνα με τις βασικές αρχές και τους στόχους των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του. Καλύπτουν διαφορετικές θεματικές ενότητες και περιλαμβάνουν αντικείμενα-συλλογές του μουσείου αλλά και οπτικοακουστικό υλικό και υποστηρικτικά στοιχεία για τον εκπαιδευτικό. Μέσω των μουσειοσκευών το Μουσείο ταξιδεύει σε οποιονδήποτε χώρο φιλοξενούνται ομάδες παιδιών και με το υλικό τους υποστηρίζουν στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος μάθησης που ενθαρρύνει την έρευνα, τη συλλογή στοιχείων γύρω από τη θεματική της εκάστοτε μουσειοσκευής, τη χρήση των αντικειμένων, την εξαγωγή συμπερασμάτων μέσα από παιχνίδι και άλλες δημιουργικές δράσεις.

 
Περισσότερες πληροφορίες

Comments are closed.