Σχολικές ομάδες


Για Γ΄ Γυμνασίου 

στον χώρο των σχολείων κατά την περίοδο 2020-2021


This image has an empty alt attribute; its file name is Is-this-Art-Logo.png

Το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο (ΕΠΜ) υλοποιεί για όγδοη συνεχή σχολική χρονιά το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Είναι αυτό τέχνη;».

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές & μαθήτριες Γ΄ Γυμνασίου,  ολοκληρώνεται σε δύο (2) συναντήσεις διάρκειας 1 ώρας και 45 λεπτών η καθεμία και πραγματοποιείται μέσα στη σχολική τάξη από τους ερμηνευτές του Ελληνικού Παιδικού Μουσείου.

Στόχοι του προγράμματος είναι οι μαθητές & οι μαθήτριες

  • να προσεγγίσουν τη σύγχρονη τέχνη με βιωματικό τρόπο,
  • να εξοικειωθούν με σύγχρονα καλλιτεχνικά ρεύματα και εκπροσώπους τους
  • να αναπτύξουν πολλαπλούς, προσωπικούς και συλλογικούς τρόπους προσέγγισης του έργου τέχνης
  • να αναγνωρίσουν την τέχνη ως μέσο προσωπικής έκφρασης και ανάδειξης κοινωνικών προβληματισμών

Το πρόγραμμα έχει λάβει εγκρίσεις από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων: Αρ. Πρ. Φ13.1/126492/Δ2-29-7-2016, Αρ.Πρ. Φ13.1/207396/Δ2-28-11-2017, Αρ. Πρ. 7123/Δ7-17-1-2019, Αρ. Πρ. Φ.1/ΣΔ/150577/Δ7 – 27-09-2019

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί από το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο και τον Πολιτιστικό & Αναπτυξιακό Οργανισμό κοινής ωφέλειας ΝΕΟΝ,υλοποιείται από το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο και δεν έχει οικονομική συμμετοχή.

Για την περίοδο 2019-2020