Για Σχολικές ομάδες κατά την περίοδο 2023-2024

στο Παιδικό Μουσείο της Αθήνας

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Από 12 Σεπτεμβρίου 2023: για την περίοδο Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2023 Από 15 Νοεμβρίου 2023: για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2024

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

Aγαπητοί μας εκπαιδευτικοί,

Σας παραθέτουμε ορισμένες χρήσιμες πληροφορίες που αφορούν στη συμμετοχή σας στα εκπαιδευτικά προγράμματα του Ελληνικού Παιδικού Μουσείου.

Πριν από την επίσκεψή σας στο Παιδικό Μουσείο της Αθήνας, θα θέλαμε να σας ζητήσουμε τα εξής:

 • Να επιβεβαιώσετε την επίσκεψή σας, με την έγκαιρη αποστολή της σχετικής φόρμας που θα λάβετε από εμάς, μέσω e-mail ή FAX.
 • Να μας ενημερώσετε για παιδιά με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (π.χ. δυσκολία στην κατανόηση της ελληνικής γλώσσας, στη συγκέντρωση, ΑμεΑ κλπ.), ώστε να προσαρμόσουμε το πρόγραμμα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
 • Να φροντίσετε για την έγκαιρη άφιξή σας, καθώς τυχόν καθυστέρηση θα είναι σε βάρος της διάρκειας του εκπαιδευτικού προγράμματος.
 • Να μας ενημερώσετε εγκαίρως για οποιαδήποτε αλλαγή προκύψει.

Κατά την ημέρα της επίσκεψής σας,

 • Σας συνιστούμε η έλευσή σας να γίνει, ει δυνατόν, ένα τέταρτο νωρίτερα, ούτως ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να τακτοποιηθούν τυχόν ανάγκες των παιδιών (κολατσιό, wc, κλπ).
 • Σας ενημερώσουμε ότι η πρόσβαση των σχολικών λεωφορείων είναι από τη Λεωφ. Βασιλέως Κωνσταντίνου και επίσης, ότι
 • Κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα αφορά ένα σχολικό τμήμα, έως 25 μαθητές και πριν από την είσοδό σας στο Μουσείο το κάθε τμήμα χρειάζεται να χωριστεί από εσάς σε δύο ισοδύναμες μικτές ομάδες.

Κατά τη διεξαγωγή και μετά από την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος

 • Η συμμετοχή και παρουσία σας κατά τη διεξαγωγή του προγράμματος είναι απαραίτητη ώστε να συμβάλλει στην αξιολόγηση και αξιοποίησή του στη συνέχεια από εσάς στη σχολική τάξη.
 • Είναι σημαντικό να αξιολογήσετε το πρόγραμμα συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα που θα σας δοθεί είτε την ημέρα διεξαγωγής του προγράμματος είτε εφόσον δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα σε άλλη χρονική στιγμή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 • Η καταβολή της οικονομικής συμμετοχής των παιδιών, θα ήταν σκόπιμο να έχει τακτοποιηθεί δέκα λεπτά πριν από την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος.
 • Μετά από την ολοκλήρωση του προγράμματος και εφόσον το επιθυμείτε, τα παιδιά μπορούν να φάνε το κολατσιό τους έξω από την κεντρική είσοδο του Μουσείου, στο περιστύλιο του κτιρίου (εναλλακτικά και εφόσον επαρκεί ο χρόνος, αυτό θα μπορούσε να γίνει και πριν από την έναρξη του προγράμματος).

Σημείωση: Kατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς και εφόσον το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο, το κρίνει απαραίτητο, ενδέχεται να υπάρξουν αλλαγές στα προσφερόμενα εκπαιδευτικά προγράμματα.